ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก
ทัวร์พม่าเส้นทาง ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พาท่านเที่ยวหงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ มหาเจดีย์ชเวดากอง โชว์นาฏศิลเมียนมาร์ เจดีย์เยเลพญา พระหินอ่อน ช้างเผือก สก๊อตมาร์เก็ต หรือเส้นทาง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พาท่านนมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต โดยท่านสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นนทัวร์พม่าราคาถูกได้ ด้วยตัวท่านเองตลอดเวลาที่หน้าเว็บไซต์ หรือสอบถามพนักงานขายได้โดยตรง ทุกโปรแกรมเรามั่นใจว่าการเที่ยวฮ่องกงครั้งนี้ของคุณจะได้รับความประทับใจ อย่างแน่นอน
โปรแกรมทัวร์พม่า
1.
โปรแกรม : ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน รหัสทัวร์: HG-Myanmar 14 สายการบิน: DD จำนวนวัน: 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ
13-15, 23-25, 27-29, 29-31 มี.ค. 57/ 30 มี.ค.-01 เม.ย. 57ราคา13,900.-
ราคาเริ่มต้น13,900.-
 
ไฮไลต์ประจำโปรแกรม
ทัวร์พม่า : นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
2.
โปรแกรม : ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน รหัสทัวร์: HG-Myanmar 16 สายการบิน: DD จำนวนวัน: 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ
04-06, 10-12, 17-19, 18-20, 19-21, 20-22, 24-26, 25-27, 26-28, 27-29 เม.ย. 57ราคา13,900.-
05-07, 11-13 เม.ย. 57ราคา14,900.-
01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 10-12, 11-13, 15-17, 16-18, 17-19, 18-20, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27, 29-31 พ.ค. 57/ 30 พ.ค.-01 มิ.ย. 57/ 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 57ราคา13,900.-
03-05, 04-06 พ.ค. 57ราคา14,900.-
ราคาเริ่มต้น13,900.-
 
ไฮไลต์ประจำโปรแกรม
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
3.
โปรแกรม : ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน รหัสทัวร์: HG-Myanmar 08 สายการบิน: PG จำนวนวัน: 4 วัน 3 คืน
กำหนดการ
06-09(เต็มแล้ว) , 20-23 มี.ค. 57(เต็มแล้ว) ราคา21,900.-
ราคาเริ่มต้น21,900.-
 
ไฮไลต์ประจำโปรแกรม
ทัวร์พม่า : นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
4.
โปรแกรม : ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน รหัสทัวร์: HG-Myanmar 09 สายการบิน: FD จำนวนวัน: 4 วัน 3 คืน
กำหนดการ
12-15, 13-16 เม.ย. 57ราคา23,900.-
14-17 เม.ย. 57ราคา22,900.-
ราคาเริ่มต้น22,900.-
 
ไฮไลต์ประจำโปรแกรม
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว ไหว้พระที่วัดบารมี นมัสการพระเกศาธาตุอย่างใกล้ชิด สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
5.
โปรแกรม : ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน รหัสทัวร์: HG-Myanmar 15 สายการบิน: PG จำนวนวัน: 4 วัน 3 คืน
กำหนดการ
04-07, 05-08, 11-14, 24-27 เม.ย. 57ราคา22,900.-
12-15, 13-16 เม.ย. 57ราคา23,900.-
01-04, 02-05, 10-13, 15-18, 22-25 พ.ค. 57/ 29 พ.ค.-01 มิ.ย. 57ราคา22,900.-
ราคาเริ่มต้น22,900.-
 
ไฮไลต์ประจำโปรแกรม
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
วิธีการจอง
 • โทรสอบถาม ที่นั่ง ตาม โปรแกรม ทัวร์ที่สนใจ
 • เมื่อสนใจจอง แจ้งรายละเอียด ชื่อ เบอร์ติดต่อ อีเมล เพื่อให้พนักงานทำใบจองทัวร์
 • รับใบจองทัวร์ พร้อมราย ละเอียด การชำระเงิน ทางอีเมล/แฟกซ์
 • ชำระค่ามัดจำ และส่งสลิปการชำระเงิน เพื่อยืนยัน การ จอง ทัวร์
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารวีซ่า (ถ้ามี) ให้พนักงาน
 • ชำระเงินคงเหลือก่อนเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน และส่งสลิป การชำระเงิน
 • เจ้าหน้าที่ส่งใบ เตรียมตัว เดินทางให้ 3-4 วัน ก่อนเดินทาง (โดยจะมีรายละเอียด จุดนัดพบ เบอร์ติดต่อ หัวหน้าทัวร์ เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป และข้อมูลพื้นฐานประเทศนั้นๆ)
 • จดทะเบียนนิติบุคคล ภายใต้ชื่อ บริษัท ทรีบิสสิเนส จำกัด
 • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ นำเที่ยว ถูกต้อง ตามกฏหมายเลขที่ 11/06249
 • มีโปรแกรมทัวร์หลากหลาย ครอบคลุม ทุกเส้นทางทั่งโลก
 • ทัวร์คุณภาพมาตรฐาน ราคาไม่แพง บริการแบบมืออาชีพ
 • มีบริการแบบกรุ๊ปดูงาน ท่องเที่ยว แบบส่วนตัวตามความต้องการลูกค้า
 • มีโปรแกรมทัวร์ และวันเดินทาง มากที่สุดเ พื่อให้ตรงกับ ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม